Privacybeleid

Privacyverklaring

La Barceloneta hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt ervoor dat alle informatie die u verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij uw gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen.

Verwerking van persoonsgegevens

La Barceloneta verzamelt en verwerkt persoonsgegevens om onze diensten aan te bieden, onze communicatie met u te verbeteren en te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We kunnen ook persoonsgegevens delen met derde partijen die namens ons optreden, zoals IT-leveranciers, maar altijd met inachtneming van de geldende wetgeving.

Doel van de gegevensverwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder het voldoen aan wettelijke verplichtingen, marketingactiviteiten en werving en selectie.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De persoonsgegevens die we verwerken, zijn afkomstig van uzelf, verkregen tijdens onze dienstverlening, door derden aan ons verstrekt of uit openbare bronnen.

Grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

La Barceloneta verwerkt uw persoonsgegevens alleen op basis van wettelijke verplichtingen, uitvoering van overeenkomsten, verkregen toestemming of gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens met derden

We delen uw persoonsgegevens alleen met derde partijen indien noodzakelijk voor onze dienstverlening en altijd met passende beveiligingsmaatregelen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij dit vereist is door wet- en regelgeving.

Privacyrechten van betrokkenen

U heeft verschillende privacyrechten, zoals het recht op inzage, correctie, verwijdering en overdraagbaarheid van uw gegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen.

Gebruik van social media

Op onze website kunnen knoppen en/of links naar sociale media worden weergegeven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens door deze derden.

Statistieken en cookies

Wij verzamelen gebruiksgegevens voor statistische doeleinden en maken gebruik van cookies om de functionaliteit van onze website te verbeteren. U kunt het gebruik van cookies weigeren via uw browserinstellingen.

Aanpassingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Raadpleeg regelmatig onze website voor eventuele updates.

Vragen en contact

Voor vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via de mail.